Founder Patrons :
 
Abhishek Goyal, Agra    Ajay Garg, Delhi    Ajay Kumar Sharma, Jalandhar    Alok Garg, Agra    Amit Shukla, Agra    Amita Agrawal, Delhi    M/s Amresh Kumar & Dilip Kumar, Delhi    Anil Agarwal(Atmaram Motors), Agra    Anju Gupta, Delhi    Anuj Goel, Delhi    Anuradha Prasad, Delhi    Arjun Kumar, Delhi    Arun Gupta, Bareilly    Asha Devi Bansal, Agra    Ashish Kumar, Delhi    Ashish Kumar Sharma, Hathras    Ashish Sarna, Delhi    Ashok Goyal, Bareilly    Ashok Kumar, Agra    Ashok Kumar Agarwal, Mathura    Atul Churiwal, Kolkata       Bharat Agarwal, Delhi    Bharat Lodhiya, Sudan,Africa    Bholanath Agarwal, Hathras    Bina Agarwal, Agra    Bipin Kumar Garg, Mathura    Brij Mohan Garodia, Kolkata    Deen Dayal Agarwal, Agra    Devendra Pal Singh, Mathura    Dhan Kumar Jain, Agra    Dhanesh Gupta, Delhi    Dinesh Kumar Bansal(Katib), Agra    Dr. Meenakshi Soni, Jodhpur    Dr. Sunil Sehagal, Delhi    Dr. D V Sharma, Agra    Dr. Mahesh Mangal, Delhi    Dr. Sudha Bansal, Agra    Gajendra Sharma, Mathura    Gaurav Bansal, Agra    Ghanashyam Khandelwal, Bareilly    Girish Gajanan Rao, Mumbai    Gopal Gupta, Agra    Govind Maheshwari, Kota    Hari Mohan Garg, Agra    Harish Kumar Singh, Mathura    Hemendra Agarwal, Agra    Jagadish Agarwal, Delhi    Jai Narayan Agarwal, Delhi    Jitender Chauhan, Agra    Kailash Nath Gupta, Delhi    Kamal Gupta, Delhi    Krishna Murari Lal Agarwal, Agra    Kuldip Goel, Noida    L. R. Agrawal, Delhi    Mahesh Chand Agarwal, Agra    Mahesh Chand Agarwal (Jyothi Industries), Agra    Manish Garg, Mathura    Manohar Lal Agrawal, Delhi    Manoj Kumar, Mathura    Mohan Kumar Agrawal, Delhi    Mohinder Singh Agarwal, Delhi    Mukesh Kumar Singhal, Dholpur(Rajasthan)    Murari Lal Banwari Lal Agarwal, Agra    Narendra Bansal, Agra    Naresh Kumar, Delhi    Naveen Khandelwal, Delhi    Navin Agarwal, Faridabad    Nikhil Taneja, Delhi    Om Prakash Agrawal, Agra    Omprakash Panna Lal Saraf, Delhi    Pankaj Gautam, Mathura    PC Mangalick Charitable Trust, Agra    Prakhar Garg, Agra    Puran Dawar, Agra    R. K. Singh, Gurgaon    Radhe Shyam Sharma, Agra    Rahul Agarwal, Agra    Rajeev Mittal, Delhi    Rajendra Agarwal, Mumbai    Rajesh Kumar Jalan, Guwahati    Rajiv Agarwal, Hathras    Rajiv Kumar Gupta, Delhi    Rajkumar Khetan, Hathras    Rakesh Arora, Delhi    Rakesh Chand Chaudhary, Jaipur    Rakesh Garg, Delhi    Rakesh Juneja, Gurgaon    Rakesh Seksaria, Hathras    Ram Nath, Agra    Ramesh Chandra Lahoti, Noida    Ranjana Saksena, Gurgaon    Ravi Prakash Anand, Delhi    Ravi Agarwal, Agra    Ravikant Agarwal, Hathras    Ravindra Kumar Agarwal, Agra    Rishabh Jain, Mathura    Sachchida Nand Sinha, Delhi    Sachin Gupta, Delhi    Sanjeev Mittal (Radhey Radhey), Agra    Sanjib Rout, Bhuvaneshwar    Sanjiv Agarwal, Delhi    Satish Mishra, Delhi    Satya Prakash Singh, Delhi    Saurabh Singh Jadaun, Jaipur    Shailender Agarwal, Mathura    Shobha, Delhi    Shyam Sunder Agrawal, Delhi    Sudha Sisodia, Mathura    Suman Minda, Gurgaon    Sumit Mittal, Agra    Surendra Bansal, Agra    Surendra Shah, Mumbai    Suresh Chand Garg, Agra    Sushil Agarwal, Agra    Sushil Chauhan, Agra    Umesh Kumar Nemani, Bareilly    Urvashi Mittal, Agra    Vaidya Gopal Sharan Garg, Vijaygarh UP    VD Agarwal, Agra    Verendra Chawla, Delhi    Vijay Gupta, Delhi    Vijay Nijhawan, Agra    Vikas Agarwal, Agra    Vikas Mehra, Agra    Vineet Kumar Gupta, Delhi    Vipul Goel, Faridabad    Vivek Gupta, Delhi    Yatendra Kumar Gupta, Agra    Yogendra Kumar, Delhi   

 

Principal Founder Patron

Sri Ravindra Chamaria, Kolkata

 

Founder Patrons :
 
Abhishek Goyal, Agra  Ajay Garg, Delhi Ajay Kumar Sharma, Jalandhar
Alok Garg, Agra Amit Shukla, Agra Amita Agrawal, Delhi
M/s Amresh Kumar & Dilip Kumar, Delhi Anil Agarwal(Atmaram Motors), Agra Anju Gupta, Delhi
Anuj Goel, Delhi Anuradha Prasad, Delhi Arjun Kumar, Delhi
Arun Gupta, Bareilly Asha Devi Bansal, Agra Ashish Kumar, Delhi
Ashish Kumar Sharma, Hathras Ashish Sarna, Delhi Ashok Goyal, Bareilly
Ashok Kumar, Agra Ashok Kumar Agarwal, Mathura Atul Churiwal, Kolkata
Bharat Agarwal, Delhi Bharat Lodhiya, Sudan,Africa Bholanath Agarwal, Hathras
Bina Agarwal, Agra Bipin Kumar Garg, Mathura Brij Mohan Garodia, Kolkata
Deen Dayal Agarwal, Agra Devendra Pal Singh, Mathura Dhan Kumar Jain, Agra
Dhanesh Gupta, Delhi Dinesh Kumar Bansal(Katib), Agra Dr. Meenakshi Soni, Jodhpur
Dr. Sunil Sehagal, Delhi Dr. D V Sharma, Agra Dr. Mahesh Mangal, Delhi
Dr. Sudha Bansal, Agra Gajendra Sharma, Mathura Gaurav Bansal, Agra
Ghanashyam Khandelwal, Bareilly Girish Gajanan Rao, Mumbai Gopal Gupta, Agra
Govind Maheshwari, Kota Hari Mohan Garg, Agra Harish Kumar Singh, Mathura
Hemendra Agarwal, Agra Jagadish Agarwal, Delhi Jai Narayan Agarwal, Delhi
Jitender Chauhan, Agra Kailash Nath Gupta, Delhi Kamal Gupta, Delhi
Krishna Murari Lal Agarwal, Agra Kuldip Goel, Noida L. R. Agrawal, Delhi
Mahesh Chand Agarwal, Agra Mahesh Chand Agarwal (Jyothi Industries), Agra Manish Garg, Mathura
Manohar Lal Agrawal, Delhi Manoj Kumar, Mathura Mohan Kumar Agrawal, Delhi
Mohinder Singh Agarwal, Delhi Mukesh Kumar Singhal, Dholpur(Rajasthan) Murari Lal  Banwari Lal Agarwal, Agra
Narendra Bansal, Agra Naresh Kumar, Delhi Naveen Khandelwal, Delhi
Navin Agarwal, Faridabad Nikhil Taneja, Delhi Om Prakash Agrawal, Agra
Omprakash Panna Lal Saraf, Delhi Pankaj Gautam, Mathura PC Mangalick Charitable Trust, Agra
Prakhar Garg, Agra Puran Dawar, Agra R. K. Singh, Gurgaon
Radhe Shyam Sharma, Agra Rahul Agarwal, Agra Rajeev Mittal, Delhi
Rajendra Agarwal, Mumbai Rajesh Kumar Jalan, Guwahati Rajiv Agarwal, Hathras
Rajiv Kumar Gupta, Delhi Rajkumar Khetan, Hathras Rakesh Arora, Delhi
Rakesh Chand Chaudhary, Jaipur Rakesh Garg, Delhi Rakesh Juneja, Gurgaon
Rakesh Seksaria, Hathras Ram Nath, Agra Ramesh Chandra Lahoti, Noida
Ranjana Saksena, Gurgaon Ravi  Prakash Anand, Delhi Ravi Agarwal, Agra
Ravikant Agarwal, Hathras Ravindra Kumar Agarwal, Agra Rishabh Jain, Mathura
Sachchida Nand Sinha, Delhi Sachin Gupta, Delhi Sanjeev Mittal (Radhey Radhey), Agra
Sanjib Rout, Bhuvaneshwar Sanjiv Agarwal, Delhi Satish Mishra, Delhi
Satya Prakash Singh, Delhi Saurabh Singh Jadaun, Jaipur Shailender Agarwal, Mathura
Shobha, Delhi Shyam Sunder Agrawal, Delhi Sudha Sisodia, Mathura
Suman Minda, Gurgaon Sumit Mittal, Agra Surendra Bansal, Agra
Surendra Shah, Mumbai Suresh Chand Garg, Agra Sushil Agarwal, Agra
Sushil Chauhan, Agra Umesh Kumar Nemani, Bareilly Urvashi Mittal, Agra
Vaidya Gopal Sharan Garg, Vijaygarh UP VD Agarwal, Agra Verendra Chawla, Delhi
Vijay Gupta, Delhi Vijay Nijhawan, Agra Vikas Agarwal, Agra
Vikas Mehra, Agra Vineet Kumar Gupta, Delhi Vipul Goel, Faridabad
Vivek Gupta, Delhi Yatendra Kumar Gupta, Agra Yogendra Kumar, Delhi